Caught up in awareness

Documentation from the exhibition will be up shortlyLink to the text:
For de som vil vite merCaught up in Awareness

alle sporene
de små sporene i snøen
smelter og forsvinner
melketenner
en larve som fortsetter stillferdig med sitt
skaper linjer i treet

å stikke handa ned i gresset
å stryke henda over pelsen
stå der i dampen
og pusten
små pustende tegn begravd i høystakken

og så er det de tegnene som vi vil at noen skal se
som vi kler oss i og kamuflerer oss med
det floker seg, det filtrer seg
og vi fletter det, kutter det, skjuler det, selger det

alle sporene vi legger igjen etter oss
hva blir igjen til slutt
visdomstenner
tøybiter, vevde bilder av en kult vi ikke kjenner
og ingen skrev om den i bøker, de som skrev bøker skrev et annet språk i en annen tid med en annen tro og vi ser de lange kappene, kvinneskikkelsene med bjørnehoder og fugleham, seidstaver og spinneteiner

spinner hestehår, sølvtråd, livsvev

og hvem forteller historien etterpå
de overlevende
de seirende
i en stille krig om opphavsretten til tegnene
en stille krig mot en matrilineær arverekke
en stille krig mot halveringstiden til karbonet
diamanthardt eller oljebløtt
det ørlille arvestoffet
det sølvmyke blyantstrøket

i det ytterste atmosfærelaget
til jupiter
regner det diamanter
alt karbonet der er under ekstremt høyt trykk

Caught up in Awareness ENG

all the traces
small traces in the snow
melts and corrodes
milk teeth
a larvae silently pertruding
creates soft lines in the tree trunk

to put your hand into the grass
stroke your hand over the fur
stand in the damp
and the breath
small breathing signs buried in the hay stack

and then the signs that we want someone to see
the signs we dress in the signs we camouflage ourselves in
it tangles, it filters
and we braid it, cut it, hide it, sell it

all the traces we leave
what will remain
wisdom teeth
bits of cloth, woven images of an unknown cult
and no one wrote about it in books, those who wrote books wrote them in another language in another time in another faith and we see those long capes, the female silhouettes with bear heads and bird´s dress, staffs with spindles

spinning horse hair, silver thread, life web

and who will tell the story later
the survivors
the victorious
a silent war over the right to the signs
a silent war against a matrilineal heritage
a silent war against the half-life of carbon
diamond hard or silky oiled
silver soft pencil stroke
the tiny chromosome

in the outer edges of the atmosphere
of jupiter
it is raining diamonds
the carbon is under such high pressureExhibition text by Ingvild Langgård